Najważniejsze cechy dobrego psychologa i psychoterapeuty

Najważniejsze cechy dobrego psychologa i psychoterapeuty

Rolą psychologa i psychoterapeuty jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu jej trudności życiowych. Jakie kwalifikacje oraz cechy powinien mieć dobry psycholog? Sprawdź!

Kwalifikacje

Aby móc wykonywać zawód psychologa należy ukończyć studia magisterskie z zakresu psychologii. Dobry psycholog nie poprzestaje na samych studiach, lecz nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, sympozjach i konferencjach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii. Bardzo częstą psychologowie nabywają uprawnienia psychoterapeuty potwierdzone

certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.    

Empatia

W zawodzie psychologa niezbędna jest umiejętność okazywania empatii. Psycholog, aby zrozumieć problemy pacjenta, musi potrafić postawić się w jego sytuacji oraz zaakceptować go takiego, jakim jest. W relacji psycholog – pacjent konieczne jest wzajemne zaufanie. Aby terapia przyniosła skutek terapeuta powinien potrafić stworzyć pacjentowi odpowiednie, bezpieczne środowisko terapii, w którym nie ma miejsca na osądzanie czy ocenianie danych postaw i zachowań. Jest natomiast miejsce na spokojną pracę. Psycholog powinien chętnie słuchać i nie ujawniać uprzedzeń ani stereotypowego myślenia.

Opanowanie

Ważną cechą psychologa i psychoterapeuty jest opanowanie. Terapeuta z jednej strony nie może poddać się emocjom swojego pacjenta, z drugiej, nie może być na nie zupełnie obojętny, gdyż taka postawa powoduje stworzenie muru, który ograniczy skuteczność terapii. W relacji z pacjentem istotne jest wypracowanie „złotego środka”.

Wiarygodność

Wykonując swój zawód, psycholog dąży do tego, by kontakt z nim był jak najbardziej pomocny dla pacjenta. Musi przy tym być wiarygodny w tym, co robi. Dobry psycholog powinien potrafić  wyjaśnić w zrozumiały sposób źródło problemów, z którymi zmaga się pacjent oraz dostosować metody pracy do oczekiwań osoby będącej pod jego opieką. Równie ważna jest umiejętność wzbudzenia w pacjencie nadziei na pozytywną zmianę.

Co świadczy o byciu dobrym psychologiem?

O byciu psychologiem świadczą nie tylko kwalifikacje. Wiedza teoretyczna jest oczywiście niezbędna, jednak równie ważna jest umiejętność zastosowania jej w praktyce. Kryteria te spełnia  np. psycholog i psychoterapeuta – Jolanta Golik. Odwiedzając Pracownię Psychologiczną Jolanty Golik, możesz oczekiwać uważnego wysłuchania, rozmowy, pełnej dyskrecji oraz szacunku dla Twoich problemów. Oferta terapeutyczna obejmuje pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych, w przypadku wystąpienia zaburzeń równowagi psychicznej, a także pomoc w rozwoju osobistym oraz planowaniu przyszłości osobistej i zawodowej.

About The Author

932a5ac22e3da5a46649951cc0bb7c2a?s=80&d=mm&r=g
admin
Jakie są różnice między psychologiem a psychiatrą?psychologW przypadku przemocyPrzemoc domowa. Gdzie szukać pomocy?