Jakie są różnice między psychologiem a psychiatrą?

Jakie są różnice między psychologiem a psychiatrą?

Zawód psychologa wciąż bywa mylony z zawodem psychiatry. Pomimo tego, że obszarem zainteresowania obu dziedzin jest ludzka psychika, psychologia i psychiatria to dwie różne dziedziny. Czym zajmuje się psycholog, a czym psychiatra i jakie są różnice między obiema profesjami? Na te pytania odpowiadamy we wpisie. Zapraszamy do artykułu.

Kim jest psycholog?

Psycholog jest osobą, która ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii. Ma uprawnienia do przeprowadzania testów psychologicznych i kwestionariuszy, stawiania diagnozy psychologicznej oraz wydawania orzeczeń i zaświadczeń. Psycholog, znając najważniejsze koncepcje psychologiczne dotyczące funkcjonowania człowieka, mechanizmy kierujące określonym zachowaniem  oraz czynniki mające wpływ na  emocje i myślenie, udziela pomocy psychologicznej w formie konsultacji i porad psychologicznych. Działania ukierunkowane są na przepracowanie tych obszarów, które są deficytowe i dezorganizują codzienne funkcjonowanie. Do zadań psychologa należy też wsparcie w sytuacjach kryzysowych czy pomoc w rozwoju osobistym. Wielu psychologów jest wyspecjalizowanych w konkretnej dziedzinie np. w psychologii transportu, psychologii biznesu, psychologii dzieci i młodzieży. Pracownia psychologiczna Jolanty Golik oferuje pomoc psychologiczną w przypadku wystąpienia:

  • zaburzeń równowagi psychicznej (zaburzenia nerwicowe i psychosomatyczne, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości),
  • sytuacji kryzysowych (strata bliskiej osoby, pogrzeb, rozstanie itp.),
  • problemów w rozwoju osobistym,
  • problemów z planowaniem przyszłości osobistej i zawodowej.

Kim jest psychiatra?

Psychiatria jest specjalizacją medyczną skupiającą się na badaniu, zapobieganiu i leczeniu chorób oraz zaburzeń psychicznych. Aby zostać psychiatrą, niezbędne jest ukończenie studiów medycznych na kierunku lekarskim oraz specjalizacji z psychiatrii. W przeciwieństwie do psychologa psychiatra jest lekarzem i ma prawo do przepisywania chorym środków farmakologicznych oraz wystawiania zwolnień lekarskich. Lekarze psychiatrii są wpisywani na listę Naczelnej Izby Lekarskiej i obejmuje ich takie samo prawo jak lekarzy innych specjalności.

Zawody psychologa i psychiatry się w pewien sposób uzupełniają. Leczenie psychiatryczne jest bardzo często wspomagane przez terapię psychologiczną. Takie dwutorowe podejście do leczenia zaburzeń psychicznych przynosi o wiele lepsze skutki niż samo leczenie farmakologiczne.

About The Author

932a5ac22e3da5a46649951cc0bb7c2a?s=80&d=mm&r=g
admin
dobrego psychologaNajważniejsze cechy dobrego psychologa i psychoterapeuty